loading

Ons werk

Ons dagelijkse werk is om opdrachtgevers te helpen hun relevante verhaal bloot te leggen en zo consistent mogelijk tot leven te brengen. Omdat het ene verhaal het andere niet is, en de ene organisatie niet de andere, bewegen onze adviseurs zich op heel uiteenlopende werkterreinen.

Een klein overzicht van de diensten die we onze opdrachtgevers in de praktijk bieden:

  • Bedenken en tot leven brengen van oproepen, gericht op mentaliteitsontwikkeling

    Zowel in het commerciële als in het publieke domein – steeds vaker op brandende maatschappelijke thema’s, van afval tot zorg, van verkeersgedrag tot preventie van radicalisering – wij noemen dit ‘societal marketing’

  • Positionering van je initiatief, je merk

    Waar ligt je (toekomstige) relevantie? Welke oproep raakt dan de juiste snaar?

  • Merkenbeleid

    Zoals afstemmen van meerdere merken binnen een organisatie – denk aan wisselwerking tussen paraplumerk en sub-merken

Aan de basis van ons werk liggen interactieve workshops, Socratische technieken en (gedrags)wetenschappelijke inzichten. Want juist zo kunnen we samen doordringen tot de wérkelijke uitdagingen en veelbelovende oplossingsrichtingen.

Daarbij werken we steeds toe naar een combinatie van MOGELIJK maken (het operationele) en BEKEND maken (pakkende communicatie). Dat lijkt vanzelfsprekender dan het is – maar vraagt in de praktijk om diepgaande kennis op gedragswetenschappelijk vlak, gepaard aan jarenlange ervaring in (societal) marketingtechnieken.